Written Exams, Trial, Retrials & ‘Add Category’ भाद्र २० बाट खुल्दै

Written Exams, Trial, Retrials & ‘Add Category’ लाइसेन्स को लागी भाद्र २० बाट बागमती प्रदेश मा आवश्यक सावधानीहरु पछि शुरू हुनेछ। मानिसहरु जो पहिले नै यी परीक्षाहरु को लागी तिरेका छन् परीक्षा दिन सक्छन्।

Leave a Reply