Written Exams, Trial, Retrials & ‘Add Category’ भाद्र २० बाट खुल्दै

Written Exams, Trial, Retrials & ‘Add Category’ लाइसेन्स को लागी भाद्र २० बाट बागमती प्रदेश मा आवश्यक सावधानीहरु पछि शुरू हुनेछ। मानिसहरु जो पहिले नै यी परीक्षाहरु को लागी तिरेका छन् परीक्षा दिन सक्छन्।

One thought on “Written Exams, Trial, Retrials & ‘Add Category’ भाद्र २० बाट खुल्दै

  • May 3, 2022 at 1:44 pm
    Permalink

    if absent vaako khanda maa k garna sakinxa

    Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: